Bemanning

Vad betyder bemanning?

Just bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens. Bemanning är en flexibel resurslösning för företag som vill anställa personal under en kort period och inte anställa för heltidsjobb. Ett företag hyr då personal från ett bemanningsföretag.

Flexibelt & kostnadseffektivt

En stor fördel med en flexibel bemanning är kostnadseffektiviteten. Företaget betalar endast för faktiska behovstimmar och resurslösningen sker endast vid behov. Hyra in en konsult kan vara vid organisationsförändringar, arbetstoppar eller vid vikariebehov. Viktigast är att ditt företag får hjälp med rätt bemanning för rätt tjänst. 

 

Jobba inom bemanning

Att jobba själv inom bemanning ger många fördelar. Du får främst bestämma var och när du vill jobba.

När

En av de större fördelarna med att jobba inom bemanning är att du får bestämma själv hur mycket, och när du vill jobba. Du kan välja att arbeta varannan vecka, en månad i taget eller kanske bara några få dagar i veckan. Du har ingen uppsägningstid, utan bestämmer själv hur du vill göra när ditt uppdrag är slut. Jobba inom bemanning passar dig som föredrar variation.

Var

Jobbar du inom bemanning kan du själv välja vart du vill arbeta. Oavsett om du flyttar du till annan ort, vill jobba i centrum eller vid landstället, kan du enkelt byta och flytta din arbetsplats dit dina behov finns.

Vill du läsa mer om olika bemanningsyrken?