Bemanning ekonomiassistent – konsult vid behov

Är du eller ert bolag i brådskande behov av stöd på ekonomiavdelningen? En ekonomiassistent är något många företag tar för givet och kanske inte uppskattar förrän den inte finns där för att ta hand om det dagliga administrationsarbetet på ekonomiavdelningen. Ibland kanske inte behovet finns av en fastanställd ekonomiassistent på heltid, och där kommer bemanningsföretagen in.

Bemanningsföretag med ekonomiassistent

Om du har behov av att anlita en ekonomiassistent via bemanningsföretag finns det många alternativ, och många stora bemanningsföretag har ekonomiassistenter i sitt utbud av tjänster. Det finns också mer specialiserade bemanningsföretag, som Finance Recruitment. De specialiserar sig på ekonomibranschen, och kan därmed erbjuda en skräddarsydd ekonomiassistent för bemanning till små och stora bolag oavsett behov. Här hittar du även bemanning inom andra positioner på ekonomiavdelningen.

Hur går bemanningsprocessen till?

Genom att ta hjälp av ett bemanningsföretag slipper du många steg i rekryteringsprocessen. Bemanningsföretaget går i god för att personen du anlitar har rätt kunskaper och färdigheter, och du behöver inte lägga samma tid på intervjuer och att läsa CV:n. Bemanningsföretagen arbetar på olika sätt, men en vanlig rekryteringsprocess kan se ut så här:

 1. Intervjuer – Löpande intervjuer med framtida kandidater görs löpande för att vara redo när behovet uppstår.
 2. Behovsanalys – Kunden beskriver sitt behov och bemanningsföretaget gör en analys och föreslår en typ av kandidat.
 3. Sökning – Bemanningsföretaget hittar lämpliga kandidater utifrån behovet hos kunden.
 4. Presentation – Kandidater presenteras för kunden, så att det finns flera möjligheter.
 5. Referenstagning – Referenser på de intressanta kandidaterna tas för att säkerställa deras kompetens och lämplighet.
 6. Beslut – Kunden och bemanningsföretaget kommer överens om en slutkandidat och om uppdragets utseende.
 7. Kontrakt – Bemanningsföretaget och kunden skriver kontrakt som reglerar de olika delarna i uppdraget.
 8. Uppföljning – Bemanningsföretaget håller kontakt med kunden under uppdraget och gör en sammanfattning och uppföljning efter dess avslut.

Bemanning som anställningsform

Bemanning är idag mycket vanligt på arbetsmarknaden, och hjälper många företag med tillsättning av personal på behovsbasis. Anställningsformen har dock en historia av osäkerhet och skepsis från fackförbund och andra arbetsrättsorganisationer.

Bemanningsföretag – avtal och rättigheter

Även om det i dag finns många regler som styr hur bemanningsföretagen får verka, är det viktigt att du som anställd känner till dina rättigheter och vad som gäller – det kan med rätta vara förvirrande när man arbetar på en annan plats än hos sin egentliga arbetsgivare. Läs mer om arbetsrätt och anställningsavtal hos bemanningsföretag på exempelvis Vision.se och LO.se.

För- och nackdelar med ekonomiassistent via bemanningsföretag

Att anlita ekonomiassistent via bemanningsföretag är en flexibel lösning, men en som kanske inte alltid passar bäst för er situation. Om du har konstant behov av en ekonomiassistent – vilket många har – kan det löna sig att anlita en på heltid. Här listar vi tre potentiella för- och nackdelar med att anlita en ekonomiassistent via bemanningsföretag.


3 fördelar med bemanning av ekonomiassistent

 1. Behovsanställning vid behov och hög belastning, utan onödiga kostnader när det finns mindre att göra. Bemanna för inplanerade toppar eller semestrar och undvik att tappa i effektivitet.
 2. Experthjälp från konsulter som specialiserar sig på problemlösning inom rätt område. Ekonomiassistenter från specialiserade bemanningsföretag har gedigna utbildningar och ofta stor erfarenhet.
 3. Ett utifrånperspektiv på företagets situation från någon med erfarenhet från andra i samma sits. Ekonomiassistenter från bemanningsföretag har ofta haft flera tidigare uppdrag på andra företag och tar med sig erfarenheter därifrån till dig.


3 nackdelar med bemanning av ekonomiassistent

 1. Eventuellt inte lika nära relation till den anställda i fråga. Ekonomiassistenten är inte anställd direkt av dig, och har en något delad lojalitet till sin arbetsgivare och dig som uppdragsgivare.
 2. Trots att du sparar på att bara betala för behovsanställningen, får du räkna med att bemanningsföretaget ska vinna på sin uthyrning, och det kan därför vara höga timkostnader.
 3. Om arbetet innebär tillgång till affärshemligheter kan det kännas osäkert med konsultuppdrag. Avtal och kontrakt bör dock innehålla tydliga klausuler angående detta.