Varför använda sig av bemanningsföretag?

Hem > Varför använder sig företagen av bemmaningsföretag?

Senaste 10 åren har bemanningspersonal ökad lavinartat ute på företagen. I stora rekryteringsföretag föredrar företagen ofta att hyra in sin person från bemanningsföretag istället för anställa personalen själva. Då kan man fråga sig hur kan detta komma sig och är det verkligen lönsamt för företagen?

Svaret är självklart ja, idag är personalen ofta en av de största problemet för företagen. Det är svårt att hitta kompetent personal samtidigt som de ska vara drivna och effektiva. 

Genom att hyra in personalen slipper företagen långa processer från ansökan till intervjuer, vilket kan vara väldigt tidskrävande. På ett bemanningsföretag har de experter på att hitta kompetent personal så företaget slipper ha spetskompetens med att hålla i intervjuer och driva dessa processor. En annan stor fördel att använda sig av bemanningspersonal är att det är väldigt svårt att göra sig av med personal man inte är nöjd med i Sverige. I Sverige är personalen väldigt skyddade av lagen och det krävs extrema anledningar för företagen att kunna göra sig av med personal man inte är nöjd med, vilket ofta gör att företaget blir tvungna att köpa ut sin personal från bolaget, vilket kan bli väldigt kostsamt.

Bemanningsföretagen kan även rekommendera bra personal till företagen då de jobbat med personalen i andra bolag. Rekommenderad personal är otroligt viktigt. att veta att de är duktiga på att jobba och inte bara duktiga på "pappret".

Företagen kan även välja hur länge man ska binda bemanningspersonalen i företaget och även ha en prövotid på personalen. Vilket är ett enkelt och smidigt sätt för företagen att testa personalen ute på arbetslivet innan de tar ett slutgiltigt beslut.