Vad betyder egentligen human resourses?

Human resources (som förkortas HR) kallas den avdelning i företaget som arbetar med personalen. I en organisation är det viktigt att personalen främjar dess mål, därför finns det ofta en särskild tillsatt arbetsgrupp för just dessa frågor. Det kan handla om utbildning och utveckling, rekrytering, lönesättning med mera. Skillnaden mellan HR-avdelningen och personaladministration är att human resources genomsyras av ett mer strategiskt arbete för att främja de emotionella och sociala aspekterna hos de anställda. 

15 maj 2016